HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
को कस्तो डाक्टर? आफूले अध्ययन गरेको उच्च शैक्षिक उपाधिलाई औपचारिक जानकारीका लागि अङ्कित गर्ने चलन बेठीक होइन। तर, यस्तो उपाधिको प्रयोग उचित स्थान, प्रयोजन र अवसरमा गरिनुपर्छ।