HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
कस्तो छ लोकगीतमा वर्ग चेतना? यस्तो लाग्छ, यथासम्भव कसैलाई पनि चोट नपारी शिष्ट पारामा मनोभाव पोख्ने नेपाली लोकगीतको मौलिक विशेषता हो। तर, यसलाई शिष्ट, विनयशीलता भन्ने या वर्ग विभेदप्रतिको मन्द चेत?