HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
‘संसार सताउने लेखक’ को सत्य सलमान रुश्दीको लेखनको भूगोलमा सबैजसो कुुराको अनुमति हुन्छ। आफू मृत्युदण्डको घोषणाबाट पीडित भएकाले लेखनको केन्द्रमा स्वतन्त्रतालाई राख्ने गरेका छन्।